On the radio they are talking about a hole in the earth (europium, europium, terbium)

På radion talar de om ett hål i jorden (europium, europium, terbium)

På radion talar de om ett hål i jorden (europium, europium, terbium)

En sprucken skärm, speglar, en modifierad iPhone 4S. Telefonens kamera tittar på skärmen genom ett antal speglar. Min skärm pulserar, kontrasten är hög, röd fosfor, blå fosfor och lite grönt. På radion säger en till en annan att riset inte växer.

 

On the radio they are talking about a hole in the earth (europium, europium, terbium)

A cracked screen, mirrors, a modified iPhone 4S. The phone’s camera is facing the screen guided by a number of mirrors. My screen pulsates, the contrast is high, red phosphor, blue phosphor and a little green. On the radio one says to another that the rice doesn’t grow.

(iPhone 4S, charger, mirror)

2015