^

Jag tänker på europium (en lila blomma i Baotou)
Telefonen (iPhone 4S) reste från Köpenhamn till Baotou i inre Mongoliet, Kina. Där filmade den en lila blomma och skickades tillbaka igen. Norr om staden ligger världens största fyndighet av sällsynta jordartsmetaller (cerium, dysprosium, erbium, EUROPIUM, gadolinium, holmium, lanthanum, lutetium, neodymium, praseodymium, promethium, samarium, scandium, terbium, thulium, ytterbium, yttrium). Europium (Eu) används i telefonens skärm där den skapar färgerna röd och blå. När filmen spelas aktiveras europium oxiden inuti skärmen, den röda fosforn och den blåa fosforn blir till en lila blomma i Baotou.
 
I’m thinking of europium (a purple flower in Baotou)
The phone (iPhone 4S) traveled from Copenhagen to Baotou in inner Mongolia, China. It filmed a purple flower and was sent back again. North of the city lays the world’s largest deposit of rare earth metals (cerium, dysprosium, erbium, EUROPIUM, gadolinium, holmium, lanthanum, lutetium, neodymium, praseodymium, promethium, samarium, scandium, terbium, thulium, ytterbium, yttrium). Europium (Eu) is used in the phone’s screen to make the colors red and blue. When the video plays, the europium inside the screen gets activated, the red phosphor and the blue phosphor become a purple flower in Baotou.
 
(iPhone 4S, charger)
 
2015